Орална имплантология

Зъбни и субпериостални (патентовани от д-р Христов) имплантати - за създаване на опори за неподвижно протезиране.   

Орална хирургия

Лечение на хирургични заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област.

Пародонтална хирургия

Хирургично лечение на пародонтит /пародонтоза/. Операции върху меките тъкани и костна пластика на джобовете. Дъглотрайни резултати.


Орална Хирургия и Зъболекарски Услуги

Консервативен подход на хирурга-стоматолог към необичайни случаи от ежедневната пректика

Консервативен подход на хирурга-стоматолог към необичайни случаи от ежедневната пректика

Касае се за 16-годишно момиче в добро общо състояние. Преди 1 г. пломбирали долния десен шести зъб, като веднага след пломбата се появила болка при студено и при натиск. Стоматологът успокоявал, че оплакванията са обичайни за случая и че болката постепенно ще отмине. След около 2-3 месеца болката наистина отзвучала и пациентката се успокоила. От няколко дни зъбът започнал да боли от топло и при хранене и станал нестабилен. Пациентката се обърнала към същия стоматолог, който установил от рентгеновата снимка, че зъбът е категорично за екстракция. Пациентката потърсила второ и трето мнение от други стоматолози - всеки бил категоричен, че зъбът е за екстракция. При прегледа не установих екстраорални промени. Интраорално - голяма обтурация на 46, слаби болки при вертикална и хоризонтална перкусия и патологична подвижност I степен. Лигавицата около зъба - слабо зачервена. Рентгенологично - кистозен образ интеррадикуларно, достигащ до бифуркацията и заобикалящ апексите
(фиг.1).

Трансдентални стабилизатори

Консервативен подход на хирурга-стоматолог към необичайни случаи от ежедневната пректика

Трансденталните стабилизатори (TTS - Trans-teeth-stabilizator) са малко популярни в стоматологичната практика у нас.

Консервативен подход на хирурга-стоматолог към необичайни случаи от ежедневната пректика

Представляват титанови винтове със ситна резба, тясна витка и по принцип се използват за "стабилизиране" на зъбите при апикална остеотомия и цистектомия тогава, когато патологичният процес обхваща голяма част от корена на зъба и след резекцията му остава неблагоприятно съотношение клиничен корен - клинична коронка (фиг.1 и 2).

Аналогично съотношение се получава и когато патологичният процес не обхваща голяма част от корена, но зъбът е с напреднала степен на пародонтоза.

Субпериосталните имплантати - една добра алтернатива при недостатъчна за вътрекостно имплантиране кост

фиг.1

Методът на субпериостално имплантиране е бил алтернатива на първите вътрекостни имплантационни методи в устната кухина. Използваният имплантологичен материал дълго време е бил виталиум. В наши дни се използват титанови сплави или "пасивирани" хром-кобалт-молибденови сплави. Върху развитието на субпериосталното имплантиране са работили много автори, търсейки начин да избегнат в повечето случаи невъзможното протезиране на тотално обеззъбени пациенти с напреднала атрофия на алвеоларната кост. Въпреки бурното развитие на вътрекостното имплантиране и огромните успехи във връзка с остеоинтегрирането им, имплантолозите са търсели алтернативно лечение на случаите, изискващи уголемяване на атрофиралата кост, когато тя е непригодна. Обикновено това е свързано с използването на автоприсадки или използване на скъпоструващи костозаместители. Свързано е и с многократни хирургически интервенции, трудни и рисковани за изпълнение, както и продължително изчакване за образуване на новата кост , през което време пациентът е без функционални протези.